2.00 KM

Svijeće za poklon na krštenju, prvoj pričesti.