Svijeće poklon-zahvalnica

2.00 KM

Svijeće za poklon na krštenju, prvoj pričesti.

Svijeće poklon-zahvalnica

2.00 KM